Le speranze della dolce Nave

le speranze della dolce nave

La nostra Presidente ere sarà relatrice in questo importante evento che si terrà a Bari .

 

🇮🇹 30 anni dall’arrivo della Nave “Vlora” a Bari. La nostra Comunità ha percorso una strada lunghissima e difficile, ma alla fine è diventata parte del paese che l’ha ospitata, senza dimenticare le proprie radici. Il 23 e 24 luglio ci raccoglieremo tutti, albanesi e italiani, per confrontarci sul passato, presente e il futuro. Da un’iniziativa della Fondazione Migrantes – Organismo Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana con la collaborazione del Ipsaic Istituto Pugliese Storia Antifascismo e Italia Contemporanea, della Pastorale dei Cattolici Albanesi in Italia e de “Le Aquile di Seta”. Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sui numerosi eventi previsti nelle due giornate.

🇦🇱 30 vjet nga ardhja e anijes Vlora në Bari. Komuniteti ynë ka bërë një rrugë të gjatë dhe të vështirë, por më në fund është pjesë e vendit që e mirëpriti, pa harruar rrënjët e veta. Në 23 dhe 24 korrik do të mblidhemi të gjithë, italianë dhe shqiptarë, për të diskutuar për te shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Nga një iniziativë e Fondazione Migrantes, Ipsaic Istituto Pugliese Storia Antifascismo e Italia Contemporanea, Pastorales së Katolikëve Shqiptare në Itali dhe “Shqiponjave të Mëndafshta”. Në ditët e ardhshme do t’ju përditëspjmë për aktivitetet e shumta të programuara në këto dy ditë.

 

#associazioneculturale #bari #puglia #albania #navevlora #sonopersone
Giorgia Salicandro, Eva Meksi, Klodiana Çuka – Integra Onlus, Rando Devole, Livio Muci, Genta Mburimi, Redi Hasa, Ekland Hasa, Nicola Genco, Elia Matija

le speranze della dolce nave